Matemaatika õppevideod

Matemaatika õppevideode sari

Keskkooli õpilastele annab matemaatika õppevideode sari võimaluse omandada materjali ja parandada teadmisi kodust lahkumata. Kontrolltöö on homme ja teema ei ole selge? Vali sobiv peatükk, sea end mugavalt sisse ning alusta õppimist!

Õppevideo koosneb 16 peatükist:

 1. Reaalarvud
 2. Protsentarvutus
 3. Avaldised
 4. Võrrandid ja võrratused
 5. Vektor tasandil
 6. Trigonomeetria 
 7. Vektorite skalaarkorrutis
 8. Joone võrrand
 9. Jada
 10. Funktsioonid
 11. Piirväärtus
 12. Funktsiooni tuletis
 13. Tõenäosusteooria
 14. Statistika
 15. Sirged ja tasandid ruumis
 16. Ruumilised kujundid

Matemaatika õppvideode hind (kõik 16 peatükki) on 12 €.