Eesti keele õppevideod

Kirjandi kirjutamiseks annab juhtnööre Kalle Viik (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)

Eesti keele õppevideos:

  • analüüsitakse kümmet erinevat kirjandi teemat,
  • antakse soovitusi, millele tähelepanu pöörata teema valikul ning kuidas teemat avada,
  • räägitakse enamlevinud vigadest,
  • seletatakse lahti hindamissüsteem.
Õppevideo moodustub 17 peatükist ja videosid soovitatakse õppimisel kasutada koos eesti keele eksamiõppe materjaliga õppekeskkonnast.
Õppevideo (kõik 17 peatükki) hind on 5 €.