Õppevideod

Veebiõpe võimaldab õppida kolme ainet läbi õpetlike videoloengute. Nendeks aineteks on eesti keel, matemaatika ja majandusõpetus. Meie eesmärk on muuta õppimine huvitavamaks ning käia kaasas areneva ühiskonnaga. Õppevideote ja õppematerjalide olemasolu veebis toob tarkuse koju kätte!

Õppevideo on abivahend materjali omandamiseks ja kordamiseks, olgu see siis tulevase tunnikontrolli, kontrolltöö või eksami jaoks.

Õppevideod asuvad siin: www.veebiope.ee.

 

Tarkust ei maksa taga ajada, Veebiõpe toob tarkuse Sinu koju!

- Innovatsioon Hariduses -