Ühiskonnaõpetus

2014.a. ühiskonnaõpetuse koolieksam


Koostaja:  Virve Kass

  • 2011.a. riikliku ühiskonnaõpetuse olümpiaadi III koht.
  • 2011.a. Tartu linnavooru I koht.
  • Ühiskonnaõpetuse riigieksam 98 punkti.

Materjali on retseerinud õpetaja Kersti Salujõe.

Veebiõppe ühiskonnaõpetuse õppematerjal on koostatud Innove SA juhendi järgi.