Keemia

2014.a. keemia koolieksam


Koostaja: Katrin Kalind (Tartu Ülikool, keemia)

  • Euroopa Liidu VI loodusteaduste olümpiaadi (meeskondlik võistlus) kuldmedal
  • Keemia vabariiklikul olümpiaadil gümnaasiumi arvestuse osalemised:
    • 10. klass 6. koht
    • 11. klass 7.koht
    • 12. klass 7.koht
  • Keemia riigieksamil 96 punkti

Materjali on retsenseerinud LEMBI TAMM (Tartu Ülikool)

Veebiõppe keemia õppematerjal on koostatud Innove SA juhendi järgi.