Inglise keel

2014.a. inglise keele riigieksam toimub 5.mail.


Koostaja: Anu Kala

  • Vabariikliku Inglise keele olümpiaadi piirkondliku arvestuse I koht.

Veebiõppe inglise keele õppematerjal on koostatud Innove SA juhendi järgi.