Geograafia

2014.a. geograafia koolieksam


Koostaja: Kersti Pihlap (Elva Gümnaasiumi õpetaja)

Veebiõppe geograafia õppematerjal on koostatud Innove SA juhendi järgi.