Eesti keel

2014.a. eesti keele riigieksam toimub 30. aprillil


Koostaja: Minni Saapar

  • Emakeele olümpiaadi vabariikliku vooru võitja 11.-12. klasside hulgas 2011.a.
  • Emakeele olümpiaadi maakondliku vooru võitja Saare maakonnas 2007.a. ja 2008.a.
  • Läbinud Tartu Ülikooli Teaduskooli kursuse "Keeleteaduse alused".
  • Isamaaliste esseede võistluse võitja gümnaasiumiastmes.

Veebiõppe eesti keele õppematerjal on koostatud Innove SA juhendi järgi.