Bioloogia

2014.a. bioloogia koolieksam


Koostaja: Katrin Kalind

  • esindas Eestit 2010. aastal rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil
  • saavutas 2008. aastal Euroopa Liidu VI loodusteaduste olümpiaadi meeskondlikul võistlusel 1. koha
  • kõigil kolmel gümnaasiumis õppimise aastal osales vabariiklikul bioloogia olümpiaadil, kus tuli kõikidel aastatel esikolmikusse ning veel enam saavutas 11. ja 12. klassis esikoha.
  • Bioloogia riigieksami tulemus 95. punkti

Veebiõppe biloogia õppematerjal on koostatud Innove SA juhendi järgi.