Portaalile edastatud isikuandmete ainutöötleja on Innovaatiline Haridus OÜ.

Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele ja kasutatakse parema teenuse osutamiseks vastavalt kasutajatingimuste 5ndale punktile.

Kogutud andmeid säilitatakse 3a.

Isikuandmete töötlemisest on võimalik loobuda saates vastavasisulise kirja aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Selle saamisel teie konto kustutatakse 2 nädala jooksul kooskõlas kasutajatingimuste 5nda punktiga.

Kasutajatingimused punkt 5 

5.    Isikuandmed

5.1.    Klient annab käesolevaga Teenuse osutajale nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks ning andmete säilitamiseks Teenuse osutaja kliendiregistris.

5.2.    Kliendi emaili kasutatakse üksnes sisselogimis ja suhtluseesmärkidel ning ei kasutata reklaami edastamiseks.
5.3.    Teenuse osutaja kohustub tagama isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse ja muude seadusest tulenevate nõuete täitmise Kliendi isikuandmete kasutamisel ja töötlemisel.

5.4.    Kliendil on õigus igal ajal loobuda punktis 5.1. antud nõusolekust, teavitades sellest kirjalikult Teenuse osutajat.

5.5.    Loobudes punktis 5.1. antud nõusolekust loobub klient täielikult Teenuse osutaja veebiõppekeskkonna teenustest.